بایگانی برچسب ها: طبیعت کردستان

سمندر کردستانی در معرض انقراض قرار دارد

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بوکان گفت: متاسفانه سمندر کردستانی مانند سایر گونه‌های مهم جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض قرار دارد و عمده ترین عوامل تهدید کننده جمعیت سمندر کردستانی به خشکسالی‌های پی در پی و زنده گیری مربوط است. محمد احمدی اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده با همکاری […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی