حوادث

پروژه اَحسنِ بی مُهندس دوباره بسته شد!!!؟؟؟

کنار گذر سقز در سال ۹۵ و با لشکرکشی دولتی ها توسط نماینده مجلس يك لاين آن افتتاح و تنها چند روز بعد از افتتاح ، بدلیل مشکلات عدیده از جمله نبود امنیت کافی در ورودی و خروجی، نقص در اتمام کامل پروژه ، نبود تابلوهای راهنمایی و گاردریل و نیوجرس... بیشتر بدانید

ده نگی شار پایگاه مستقل خبری سقز

طراحی و پشتیبانی تیم طراحی ایده