آخرین وضعیت کرکوک

علیرغم تاکید حیدر العبادی نخست وزیر و فرماندە کل نیروهای مسلح عراق مبنی بر این کە هیچ فرمانی برای حملە بە کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشە تحت کنترل نیروهای پیشمرگ صادر نشدە است و همچنین  تکذیب مهلت ۴۸ ساعتە بغداد بە نیروهای پیشمرگ برای خروج از کرکوک از سوی جبار یاور دبیر کل نیروهای پیشمرگ،  رسانە های وابستە بە حزب دمکرات کردستان (پارتی) در اخبار فوری و برنامە های ویژە بر موضوع  پایان آخرین ساعات مهلت بغداد بە نیروی پیشمرگ و آمادگی نیروهای پیشمرگ و مردم کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشە برای دفاع در مقابل ارتش و بە ویژە حشد الشعبی تمرکز کردە اند.

در همین راستا کمال کرکوکی، فرماندە عالی پیشمرگ در کرکوک وابستە بە حزب دمکرات در کنفرانس خبری مشترک با نجم الدین کریم استاندار این استان اعلام کرد: آمادگی های کامل برای مقابلە با هر نوع تهدید حشد الشعبی صورت گرفتە است و نیروهای #پیشمرگ در آمادگی کامل بە سر می برند.

کرکوکی افزود: اگر این نیروها اشتباە کردە و پیشروی کنند چنان بلایی بە سرشان خواهیم آورد کە تاریخ فراموش نکند.

وی اشارە کرد: نیروهای پیشمرگ در سنگرها حضور دارند تا با داعش جنگ بکنند، نە با نیروهای عراقی، اما تهدیدات ارتش عراق و حشد الشعبی حاکی از آن است کە نیت پلیدی در سر دارند.

این فرماندە پیشمرگ تاکید کرد کە این نیرو از یک وجب از خاک کرکوک عقب نشینی نکردە است.

لازم به ذکر است نیروهای حشدالشعبی و ارتش عراق هیچ نوع تحرکی بە سوی کرکوک و مناطق مورد مناقشە نداشتە و هیچ نوع تیراندازی و درگیری نیز صورت نگرفتە است و اوضاع این مناطق آرام می باشد.

منبع: کردپرس

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *