بیانیه شماره ۳ گروه بازاریان بانه

“بسم‌تعالی”

«فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به همۀ مسلمانان تبریک عرض می‌نماییم و امیدواریم این ماه سبب خیر و برکت برای همگان باشد»

[بیانیە شماره ۳ گروه بازاریان بانه]
اکنون قریب بە ده روز از تعلیق اعتصاب ، توسط بازاریان بانه سپری گشتە است، اعتصابی که در اعتراض به اجرای مصوبۀ دولت، مبنی بر بستەشدن مرزھا و راکد گشتن مبادلات کالا و تجارت در مرزها صورت گرفت. مردم شھرھای مرزی استان‌ھای کُردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه‌ که اقتصادشان بسیار شکننده و در رابطۀ مستقیم با مبادلات مرزیست، در این چند ماه اخیر روزهای سخت و طاقت‌فرسایی را گزرانده‌اند.

اعتصابات ۲۵روزۀ مردم بانە که در کمال آرامش و مدنیّت و در نتیجۀ فشارھای مضاعف معیشتی، با نماد سفره‌های خالی صورت پذیرفت، پیامی واضح بە مسئولان و دولتمردان بود تا در تصمیم خود بازنگری نموده و به‌پاس رفتار متمدّنانه و دادخواهی ستودنی مردم نسبت به بازگشایی مرزها و رفع مشکلات معیشتی مردم اقدام نمایند.

بیش از یک‌ماە از شروع نارضایتی مشهود مردم نسبت بە مصوبۀ مزبور و بیش از یک هفته از تعلیق اعتصاب توسط بازاریان سپری گشته است اما متاسفانه هنوز ھیچکدام از وعدەھای مسئولین و دولتمردان عملی نگشته است. مردم کە برای ابراز حسن نیت و احترام به خواست مسئولین و همچنین ممانعت از خروج اعتصاب از مسیر آرام و قانونی، اعتراضات را به حالت تعلیق در آورده‌اند مطابق با اظهارات و وعده‌های هیأت اعزامی از جانب دولت لحظه شماری می‌کنند.

طبق بند۲ از اصل ۴۳ و بندھای ۹ و ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی، دولت موظف است نسبت بە رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانە برای ھمگان، در تمام زمینەھا من‌جملە سامان دادنِ اقتصاد مردم اقدام کند و علاوە بر تأمین نیازهای اساسی همچون مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌ و پرورش، نسبت بە تکوین اقتصادی صحیح و عادلانە بە منظور ایجاد رفاە، ایجاد شغل، رفع فقر و برطرف‌ساختن محرومیت مضاعف مرزنشینان مبادرت ورزد. بنابراین تمام مطالبات ساکنان شھرھای مرزی نیز در چھارچوب قانون اساسی بودە و خواست‌ھایشان بر مبنای ھمان قوانینی است کە دولت آنرا پذیرفتە است.

با عطف بەاینکە مطالبات مردم حقانیت شرعی و قانونی دارد، ضمن دعوت کسبە، تجّار، بازاریان و عموم شھروندان گرامی به حفظ آرامش، شکیبایی و سعۀ سدر همیشگی، چشم انتظار پاسخ دولتمردان در اسرع وقت و بدون اتلاف زمان هستیم. از مسئولین مرتبط و دولتمردان انتظار می‌رود فرصت را غنیمت دانسته و با اِهتمام و جدیّت نسبت بە اصلاح مصوبۀ مذکور و رفع مشکلات مضاعف و طاقت‌فرسای معیشتی مبادرت ورزند. در نھایت با توجە به اینکە مردم بر حقانیت و قانونی‌بودن خواست‌ھایشان تأکید ورزیده و برای وصول مطالباتشان پافشاری می‌کنند لازم است موارد ذیل مورد توجە قرار بگیرد:

اعتصابات کاملاً خودجوش بودە و تنھا مردم ھستند کە تصمیم نھایی را اعمال خواھند کرد.
معضل کولەبری مبحثی حقوقی‌ست کە تنھا بە شھرستان بانە ختم نمی‌شود و سایر شھرستان‌ھای مرزی را نیز شامل می‌شود.
محرومیت‌زدایی از چهرۀ مناطق مرزی و رفع محدودیتهای معیشتی وظیفۀ دولت است.
عواقب مسدود ماندن مرزھا برای مدت طولانی و عدم توجه به خواستهای روای مردم جبران ناپذیر خواهد بود.
افراد حقیقی و حقوقی حق موج سواری بر احساسات مردم و مزایده موقعیت به نفع خویش را نداشته و دادن هرگونه وعدۀ پوشالی، دهن کجی به مردم شریف رنج‌دیده تلقی خواهد شد.
دولت موظف به ارائۀ گزارشِ بررسی‌های صورت گرفته توسط هیئت اعزامی خویش به مناطق مرزیست.
از نمایندۀ محترم سقز و بانە انتظار می‌رود گزارشی شفاف از اقدامات صورت گرفته در خصوص وعده‌هایشان مبنی بر استیضاح وزرای کشور، بازرگانی و سوال از رئیس‌جمھور و همچنین در خصوص تودیع فرماندار شهرستان بانه کە در جلسات با مردم بە آن اشارە کردە بودند منتشر نمایند.
تمامی کسانی‌کە در کنار شھروندان بانەای ایستاده‌اند و از خواست‌های روا و مشروع مردم حمایت می‌کنند مورد تقدیر و احترام بوده و عملکرد همۀ مسئولان دلسوز و مردمی در حافظه ی شهروندان ثبت گردیده و شایان ستایش است.

کسبە و بازاریان شهرستان بانه

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی