بایگانی برچسب ها: اخبار کوردستان

آخرین تغییرات خدمت سربازی

آخرین تغییرات خدمت سربازی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تغییرات جدید مدت خدمت سربازی را اعلام کرد: سربازی برای کارکنان وظیفه غیر بومی؛ در مناطق امنیتی درگیر و جزایر طرح نازعات ۱۷ ماه در مناطق عملیاتی و امنیتی غیر درگیر، محروم و بد آب و هوا، مرزی و سایر جزایر خلیج […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی