بایگانی برچسب ها: سم آرسنیک

ضیافت ماهی کبابی نماینده در ضیافت سم آرسنیک اهالی روستای کوچک سفلی

ضیافت ماهی کبابی نماینده در ضیافت سم آرسنیک اهالی روستای کوچک سفلی در حالی چند روز قبل نماینده بانه و سقز در معیت چندین نفر همراه همیشگی!!! در ضیافت کباب ماهی شاندیز روستای قهرآباد واقع در محور سقز بوکان مشغول بود که تنها به فاصله چند کیلومتری محل ضیافت، اهالی روستای کوچک سفلی که دست […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی