لیگ دسته اول فوتسال ایران با برگزاری هشت دیدار در هفته اول از اوایل آبانماه آغاز می شود.

برنامه رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال ایران از سوی سازمان لیگ برتر فوتسال اعلام شد. این بازیها از روز جمعه پنجم آبان ماه آغاز می شود و تیم ها در دو گروه به رقابت با یکدیگر می پردازند.
برنامه نیم فصل نخست لیگ دسته اول به شرح زیر است:
هفته اول: پنجم آبانماه
شهرداری رشت – سن ایچ ساوه
دانش ورزش فریمان – نفت امیدیه
رعد پدافند اصفهان – استقلال نوین ماهشهر
پاس قوامین – دانشکده سماء دزفول
استراحت – بالان صنعت شیراز
مبل کریمی البرز – رعد پدافند هوایی امام رضا
ساکا پخش سقز – شاهد تهران
اتحاد برنا ورامین – اهورا بهبهان
پیمان شاهرود – شاهد شیراز
هفته دوم: ۱۲ آبانماه
سن ایچ ساوه – نفت امیدیه
شهرداری رشت – رعد پدافند اصفهان
دانشکده سما دزفول – دانش ورزش فریمان
استقلال نوین ماهشهر – پاس قوامین
استراحت – مبل کریمی البرز
شاهد تهران – بالان صنعت شیراز
رعد پدافند هوایی امام رضا – اتحاد برنا ورامین
شاهد شیراز – ساکا پخش سقز
اهورا بهبهان – پیمان شاهرود
هفته سوم- ۱۷ آبانماه
رعد پدافند اصفهان – سن ایچ ساوه
نفت امیدیه – دانشکده سما دزفول
پاس قوامین – شهرداری رشت
دانش ورزش فریمان – استقلال نوین ماهشهر
استراحت – شاهد تهران
اتحاد برنا ورامین – مبل کریمی البرز
پیمان شاهرود – رعد پدافند هوایی امام رضا
ساکا پخش سقز – اهورا بهبهان
بالان صنعت شیراز – شاهد شیراز
هفته چهارم: ۲۵ آبانماه
سن ایچ ساوه – دانشکده سما دزفول
رعد پدافند اصفهان – پاس قوامین
استقلال نوین ماهشهر – نفت امیدیه
شهرداری رشت – دانش ورزش فریمان
استراحت – اتحاد برنا ورامین
اهورا بهبهان – بالان صنعت شیراز
شاهد شیراز – شاهد تهران
مبل کریمی البرز – پیمان شاهرود
رعد پدافند هوایی امام رضا – ساکا پخش سقز
هفته پنجم: دوم آذرماه
پاس قوامین – سن ایچ ساوه
دانشکده سما دزفول – استقلال نوین ماهشهر
دانش ورزش فریمان – رعد پدافند اصفهان
نفت امیدیه – شهرداری رشت
استراحت – شاهد شیراز
بالان صنعت شیراز – رعد پدافند هوایی امام رضا
پیمان شاهرود – اتحاد برنا ورامین
شاهد تهران – اهورا بهبهان
ساکا پخش سقز – مبل کریمی البرز
هفته ششم: دهم آذرماه
سن ایچ ساوه – استقلال نوین ماهشهر
پاس قوامین – دانش ورزش فریمان
شهرداری رشت – دانشکده سما دزفول
رعد پدافند اصفهان – نفت امیدیه
استراحت – پیمان شاهرود
مبل کریمی البرز – بالان صنعت شیراز
اهورا بهبهان – شاهد شیراز
اتحاد برنا ورامین – ساکا پخش سقز
رعد پدافند هوایی امام رضا – شاهد تهران
هفته هفتم: ۱۶ آذرماه
دانش ورزش فریمان – سن ایچ ساوه
استقلال نوین ماهشهر – شهرداری رشت
نفت امیدیه – پاس قوامین
دانشکده سما دزفول – رعد پدافند اصفهان
استراحت – اهورا بهبهان
بالان صنعت شیراز – اتحاد برنا ورامین
ساکا پخش سقز – پیمان شاهرود
شاهد شیراز – رعد پدافند هوایی امام رضا
شاهد تهران – مبل کریمی البرز
هفته هشتم: ۲۳ آذرماه
استراحت – ساکا پخش سقز
پیمان شاهرود -، بالان صنعت شیراز
رعد پدافند هوایی امام رضا – اهورا بهبهان
مبل کریمی البرز – شاهد شیراز
اتحاد برنا ورامین – شاهد تهران
هفته نهم- ۳۰ آذرماه
استراحت – رعد پدافند هوایی امام رضا (ع)
بالان صنعت شیراز – ساکا پخش سقز
اهورا بهبهان – مبل کریمی البرز
شاهد تهران – پیمان شاهرود
شاهد شیراز – اتحاد برنا ورامین
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی