گروه تلگرامی پرسمان رفع توقیف شد

روز گذشته و به سبب شکایت ۴ نفر از اعضای شورای شهر سقز از گروه تلگرامی پرسمان که با رویکرد بیان مشکلات شهری در سقز فعالیت داشت ، حکم انسداد گروه از سوی قاضی صادر گردید .

در گفتگوی خبرنگار ده نگی شار با حمدی مدیرگروه پرسمان اعلام شد :
در گفتگوی خبرنگار ده نگی شار با حمدی مدیرگروه پرسمان اعلام شد :

این طرح شکایت از جانب ۴ عضو شورا و به دلیل انتقادهایی نسبت به عملکرد ضعیف شورای شهر و توسط چند نفر از شهروندان انجام گرفته بود و قاضی نیز با توجه به مستندات شکاک دستور انسداد و عدم فعالیت گروه را صادر نمود ، اما خوشبختانه با  مساعدت های صورت گرفته گروه رفع توقیف گردید و مجددا کمافی سابق به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

ده نگی شار:

در جوابیه ای که توسط یکی از اعضای شورای شهر سقز به انتشار خبر مسدود شدن گروه پرسمان به یکی از رسانه ها ارسال شده بود نکات قابل تاملی بیان گردید:

۱) بیاییم به خاطر شهرمان واقعیت را بگوییم ……

۲) اعضای شورای شهر در هر صورت نمایندگان مردم و ناظر بر شهر هستند و حق یک گروه تلگرامی نظارت بر شهر نیست

۳) آن چه حق پرسشگری و مطالبه گری خوانده می شود حق عموم مردم است که ما بارها مصرانه خواستار پیگیری این حق از طرف مردم نجیب و شریف شهرمان شده ایم .

۴) به باور بنده ، درست نیست ه