بررسي نقش شورای حل اختلاف

بررسي نقش شورای حل اختلاف در آسایش عمومی و عدالت ترمیمی (جبران خسارت زیان دیده گان) با رویکرد نوین حقوقی

* مهدی یوسفی ، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه-  شاغل  دردادگاه سریش  اباد
*یزدان عزیزی ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق و مدرس دانشگاه-معاون قضایی دادگستری شهرستان سقز

چكيده
از حدود چند دهه ي پيش در پي ناكارآمدي سيستم عدالت كيفري كه تنها راه مقابله و  پيشگيري از جرايم را مجازات ميدانست ، سيستم جديدي تحت عنوان عدالت ترميمي مطرح شد ؛ بدين معني كه پس  از وقوع جرم ، به جاي تعقيب و مجازات بزهكار، ترميم آسيب هاي ناشي از بزه مطمح نظر قرارگيرد و بزهكار و  نمايندگان غير رسمي جامعه سعي در جبران خسارت بزه ديده و برطرف كردن علل ارتكاب بزه نمايند . عدهاي شوراهاي حل اختلاف را گامي در راستاي تحقق اين عدالت ترميمي ارزيابي مي نمايند برخي ازامارات و قرائن موجود درقوانين ومقررات مربوط به شوراهاي حل اختلاف،مثل قيد عبارت «توسعه ي  مشاركتهاي مردمي» به عنوان يكي از اهداف تشكيل شوراي حل اختلاف (ماده ي۱۸۹قانون برنامه ي سوم … و ماده ي ۱آيين نامه) و حذف تشريفات آيين دادرسي(ماده ي ۲۱آيين نامه و ماده ي ۱۰ قانون شوراهاي حل اختلاف) ، بيانگر  اين است كه مقنن در صدد اين بوده كه نهاد شوراهاي حل اختلاف در راستاي محقق ساختن عدالت ترميمي باشد . اين در حالي است كه مطالعه ي جرم شناختي اين مرجع رسيدگي در پرتو آموزه هاي عدالت ترميمي ، مبين اين امراست  كه اين نهاد تنها مي تواند جلوه اي ناقص از عدالت ترميمي باشد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی