بایگانی برچسب ها: یدالله وحدانی

وداع غریبانە با کشتی گیر سابق کردستانی

خرداد چمدانهایش را باز کرده بود که یدالله وحدانی پر کشید .. هنوز کفنش خشک‌ و زرد نشده و پیکرش به خاک سرد عادت نکرده.پس می شود نبش قبر کرد و رد رنج هايش را گرفت و به مردی رسید که روزگاری ودر دهه های چهل و پنجاه برای کردستان افتخارآفرین بود. سال پنجاه ویک […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی