بایگانی برچسب ها: گزارش اولیه

نخستین گزارش از حادثه بالگرد رئیس جمهور

نخستین گزارش از حادثه بالگرد رئیس جمهور   مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح، گزارش اولیه هیئت عالی بررسی ابعاد و علل سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور را منتشر کرد.   مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح، گزارش اولیه هیئت عالی بررسی ابعاد و علل سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور را منتشر کرد.   بخش […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی