بایگانی برچسب ها: کیف نجات چیست

لزوم تهیه کیف نجات و محتویات آن

کیف نجات ایجاد و ارتقاء آمادگی در جامعه برای رویارویی با حوادث و سوانح باعث می شود علاوه بر کاهش خسارات جانی و مالی در هنگام وقوع حادثه، شرایط هر چه سریع تر به حالت عادی باز گردد. یکی از راه های آمادگی در برابر حوادث، مجهز بودن شهروندان به اقلام مورد نیاز ساعات اولیه […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی