بایگانی برچسب ها: کارگران خدمات شهری بوکان

کارگران خدمات شهری بوکان اعتصاب کردند

کارگران خدمات شهری بوکان در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود در چهار ماه گذشته، روز شنبه (۲۲مهرماه) اعتصاب کردند. به دنبال خودداری کارگران خدمات شهری بوکان از جمع آوری زباله ها در شب گذشته، سر خیابانها و کوچه های این شهر از زباله ها انباشته شده است. «وجد قزلجی» رئیس شورای اسلامی شهر بوکان […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی