بایگانی برچسب ها: کارمزد

آغاز دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها از فردا….

آغاز دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها از فردا؛ صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی هستند بانک مرکزی: ▪️طبق زمان‌بندی و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی از فردا ۴ تیرماه اجرایی می‌شود. ▪️پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌ و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی