بایگانی برچسب ها: پوشش اخبار سقز و استان

تاریخ بازگشت حجاج کوردستانی مشخص شد..

تاریخ بازگشت حجاج کوردستانی مشخص شد ▪️ حج و زیارت استان کوردستان : حجاج کوردستان طی رزوهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه و یکم و دوم مردادماه در قالب ۶ پرواز از جده به سمت فرودگاه همدان حرکت خواهند کرد. ▪️ نخستین پرواز حجاج کوردستانی روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه در فرودگاه همدان خواهد نشست، دیگر پروازها […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی