بایگانی برچسب ها: پسماند سطلهای زباله

شستشوی و ضدعفونی مستمر مخازن پسماند سطح شهر

در راستای حفظ سلامت شهروندان انجام می شود؛ شستشوی و ضدعفونی مستمر مخازن پسماند سطح شهر شهرداری سقز با توجه به گرمای شدید هوا و افزایش تخمیر زباله های ذخیره شده در داخل مخازن و جلوگیری از مشکلات ناشی از این امر، مخازن پسماند سطح شهر را به صورت مستمر شستشو و با مواد ضدعفونی […]