بایگانی برچسب ها: پایانه های مرزی کردستان

ایران تمامی مرزهای زمینى خود را با اقلیم کوردستان بست

ایران مرز زمینى خودرا با کوردستان عراق بست. به گزارش ده نگی شار، به نقل از کانال تلویزیونى “المیادین” امروز یکشنبه روز ١۵ اکتبر ، ایران مرز خود را با اقلیم کوردستان بست. هنوز بطور رسمى تهران در این رابطه اطلاعاتى اعلام نکرده است.بر طبق اطلاعات رسیده کلیه نردد های در هر ۳ دروازه مرزی […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی