بایگانی برچسب ها: ورودی اورژانس سقز

ورودی جدیدالاحداث آمبولانس به اورژانس بیمارستان امام تخته شد!!!!

یادداشتی کوتاه از یکی از پرسنل بیمارستان امام درخصوص وضعیت نابهنجار ساختمان جدید اورژانس بیمارستان امام خمینی….. خدمت یا خیانت! وظیفه تریاژ در بیمارستان طبقه‌بندی بیماران است. بدین‌صورت که تمامی مراجعین به اورژانس بایستی ابتدا به واحد تریاژ مراجعه کنند تا براساس وضعیت بیماران اولویت بندی جهت اقدام فوری صورت گیرد. به دلیل نبود واحد […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی