بایگانی برچسب ها: هنر سقزی

راه یابی اثر کارگردان سقزی به جشنواره بین المللی فیلم صلح کشمیر هند

«اینک دختری سرزمین من است» دومین ساخته ضد جنگ ادریس محمودیان است کە در  مرز اتفاق می افتد و به روابط انسان ها در نقطەی سفر مرزی می پردازد. اسم فیلم از رمان شعری بە همین نام اثر شاعر بزرگ کورد شیرکو بیکس گرفتە شدە است. کاوە جاهد، وریا گلزاریان، پژمان راژ، محمد رضا میناپور، […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی