بایگانی برچسب ها: نیرو های قرار دادی

تعیین تکلیف مساله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی تا دو هفته آتی در مجلس/ ریش در دست دولت و قیچی در دست مجلس!

تعیین تکلیف مساله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی تا دو هفته آتی در مجلس/ ریش در دست دولت و قیچی در دست مجلس! محمدرضا بادامچی نماینده مجلس خبر داد: در مورد لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز باید گفت که لایحه مفصلی است زیرا سرنوشت ۲۰۰ هزار نفر به این لایحه بستگی دارد و از […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی