بایگانی برچسب ها: نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه

راههای روستایی عمده مشکل روستانشینان سقزی/ اهالی روستای قهرآباد ، بعد از گذشت چندین ماه منتظر اجرای وعده‌های نماینده سقز و بانه هستند!!!

‍ راههای روستایی عمده مشکل روستانشینان سقزی/ اهالی روستای قهرآباد ، بعد از گذشت چندین ماه منتظر اجرای وعده‌های نماینده سقز و بانه هستند!!! ▪️جاده منتهی به روستاهای دهستان ترجان (بیگ‌اویسی،قهرآبادسفلی،کهریزه ایوبی، گردیگلان وترجان‌و….) نیاز به رسیدگی دارد.وضعیت جاده بعد از بارشهای اخیر بسیار نابسامان است و علاوه بر لکه گیری ، نبود شانه خاکی(هدایت […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی