بایگانی برچسب ها: نمایشنامه خوانی سقز

دومين جشنواره نمايش نامه خواني سقز بامعرفي گروههاي برتر به ايستگاه پاياني خود رسيد

هیات داوران اين رويداد هنري محمد زارع زاده، صلاح محمدی و علیرضا اسماعیلی، در بخش طراحی نور، تندیس، لوح سپاس و هدیه کتاب را به حامد حسن پور، طراح نور نمایشنامه “یک ذهن، یک شب، یک مهمان”، اهدا کرد. به گزارش ده نگی شار : در بخش طراحی پوستر و بروشور  هم، تندیس، لوح، جایزه […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی