بایگانی برچسب ها: نظام مهندسی سقز

اعتراض عضو سازمان نظام مهندسی استان به برکناری اعضای هیئت اجرایی نظام مهندسی سقز

  ‍ قریب به ده ماه قبل اعضای نظام مهندسی ساختمان شهرستان سقز مطابق با نظام نامه ی مصوب سال ۹۵ و با مشارکتی قابل توجه، سه نفر از همکاران خود را برای احراز سمت هیئت اجرایی دفتر نمایندگی سقز انتخاب کردند، وفق همین نظام نامه انتخاب منتخبین برای مدت سه سال بوده و ایشان […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی