بایگانی برچسب ها: نجات سگ گرفتار

رکاب زنی به سوی انسانیت

یک مرد روی مین رفت تا یک مرد دیگر با دوچرخه از مریوان تا تبریز به پیشواز برود در گرماگرم خبر سلاخی روباه در روستای هانه شختان پیرانشهر , خبر بر روی مین رفتن سرباز مریوانی برای نجات سگی گرفتار در سیم خاردار اطراف  پادگان عجب شیر   باعث شگفتی همگان شد. کمال راست خانی جوان […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی