بایگانی برچسب ها: ناصر کریمی خبرنگار

آقایان به ظاهر مطلع ،دنیا و قیامت خود را مفت فروشی نکنید…..

آقایان به ظاهر مطلع ،دنیا و قیامت خود را مفت فروشی نکنید….. مدتی است فرد یا افرادی با ایجاد کانالی تلگرامی به بیان شنیده ها روی آورده و اقدام به طرح مطالب و تهمت هایی به اشخاص ، مسئولین و جمعی از خبرنگاران کرده اند. فارغ از آنکه چه نیتی در پشت پرده مطالب منتشر […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی