بایگانی برچسب ها: میادین سقز

فراخوان مسابقه طراحي المان شهداي انقلاب اسلامی

شهـرداري سقـز در نظـر دارد با همكاري معـاونت محتـرم استـانـدار و فرمـانـداري ويـژه شـهرستـان سقــز و بر اساس مصـوبـه كارگروه محترم دفاع مقدس شهرستان سقز به منظور ارج نهادن به رشادت ها و فداكاريها و پاسداشت مقـام شهداء و ايثارگران، مسابقه طراحی المان شهداي هشت سال دفاع مقدس، مشتمل بر طراحی المان و يادمان شهدا، […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی