بایگانی برچسب ها: موسیقی

مرکز موسیقی در سنندج ایجاد می‌شود

بهمن مرادنیا با بیان اینکە کردستان و خصوصا شهر سنندج زادگاە موسیقی اصیل و شناسنامە‌دار است گفت: با مساعدت وزارت راە و شهرسازی و سفر دو تن از معاونان مقام عالی وزارت سە واحد مسکونی تاریخی در خیابان شهدا سنندج تملک و پس از مرمت به مرکز موسیقی اختصاص می‌یابد. مرادنیا در خصوص زمان ایجاد […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی