بایگانی برچسب ها: مواجه با تصادف

فرهنگ شهروندی: مواجهه با صحنه تصادف

  در مواقع مواجهه با صحنه هاي تصادف باید توجه داشته باشیم که؛ تنها کفایت نمیکند که فقط با ١١٥ تماس بگیریم چون وظیفه اورژانس ١١٥ درمان و انتقال مصدوم است و اگر با مواردی مواجه شدید که مصدوم نیاز به رهاسازی داشت بايد قطعا با هلال احمر (١١٢) براي رها سازي مصدوم تماس بگیریم […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی