بایگانی برچسب ها: منطقه ویژه تجاری در بوکان

ایجاد منطقه ویژه اقتصادى در بوکان به تصویب رسید

موضوع منطقه ویژه اقتصادى در کمیسیون شوراها و امور داخلى با حضور دکتر بانک رئیس مناطق ویژه و آزاد کشور برگزار شد که طبق لایحه دولت در آذربایجان غربى دو منطقه ویژه اقتصادى در ارومیه و سرو پیشنهاد شده بود که با پیشنهاد اضافه شدن بوکان توسط دکتر عثمانى، دولت و کمیسیون موافقت کردند. دکتر […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی