بایگانی برچسب ها: مسئولین بی تدبیر

به لطف بی تدبیری مسئولین بی تدبیر سقز دستگاه میکروسکوپ جراحی چشم بیمارستان امام خمینی سوخت

به لطف بی تدبیری مسئولین بی تدبیر سقز دستگاه میکروسکوپ جراحی چشم بیمارستان امام خمینی سوخت!!!!! در سلسله حرکات شتاب زده مسئولین شهر سقز در افتتاح هرچه سریعتر بیمارستان شفا و انتقال پرسنل و تجهیزات بعضا فرسوده بیمارستان امام خمینی، دستگاه میکروسکوپ جراحی چشم نیز به بیمارستان شفا انتقال یافت که اخبار رسیده حاکی از […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی