بایگانی برچسب ها: مدیران مدارس کردستان

ابلاغ دستورالعمل جدید فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان خبر داد : ابلاغ دستورالعمل جدید فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس مدیر کل آموزش و پرورش کردستان از ابلاغ دستورالعمل جدید فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به واحد های اداری و آموزشی استان خبر داد . رشید قربانی با اعلام این خبر گفت : رویکرد اصلی این […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی