بایگانی برچسب ها: محمد علی پرتوی

علل کاهش کارایی شوراها از نگاه یک نماینده کُرد ادوار مجلس

 نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی سقز و بانه گفت: نبود تجربه کافی، نقش نظارتی اعضای، فقدان تخصص و مهارت انها از مهمترین مشکلات شوراهای اسلامی است. به گزارش ده نگی شار: محمدعلی پرتوی در گفت وگویی افزود: برنامه های اجتماعی، عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و اداره امور جوامع محلی با نظارت شوراها […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی