بایگانی برچسب ها: محمد بهرامپور

جشن پایان ترم فراگیران زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی

امروزه و در دنیای مدرنیته با وجود تبادل وتعامل های جهانی ، دانش زبان انگلیسی و زبان آموزی یکی از مسایل مهم و اساسی جوامع مختلف بشمار می رود . با نگاهی ژرف اندیش شاهد حقایقی خواهیم بود که الزام فراگیری و استفاده زبان خارجه و انگلیسی را در زندگی به امری مهم تحریف نموده […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی