بایگانی برچسب ها: لوگوی ده نگی شار

لوگو ده نگی شار انتخاب شد

  طی فراخوان اعلامی ده نگی شار مبنی بر برگزاری مسابقه طراحی لوگو در چند روز قبل و پایان یافتن زمان شرکت ، لوگوهای ارسالی شهروندان مورد بررسی تحریریه و کارشناسانی بعنوان داور قرار گرفت و نهایتا با اکثریت آرا طرح ارسالی آقای” احمد رشیدی ” مدیر کانون تبلیغاتی پویان گراف مورد تایید قرار گرفت […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی