بایگانی برچسب ها: فیلتر

تلگرام فعلاً فیلتر می‌ماند

تلگرام فعلاً فیلتر می‌ماند رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور در خصوص احتمال رفع فیلتر تلگرام با توجه به اتفاقات اخیر در ارتباط با این پیام رسان گفت: فعلاً این احتمال وجود ندارد، بحثی هم در خصوص تلگرام مطرح نشده و مسدود است و فعلاً کاری نمی‌توان کرد محمد جواد کولیوند در خصوص آخرین […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی