بایگانی برچسب ها: فقر

جمعیت فقیر ایران طی دو سال دو برابر شده است

جمعیت فقیر ایران طی دو سال دو برابر شده است/ ۸۰ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشورها داشتیم فرشاد مومنی، اقتصاددان: ▪️شکست سیاست‌گذاری و تسخیرشدگی ساختار قدرت دو عامل ناپایداری شرایط اقتصاد ایران است. ▪️در تاریخ برنامه ریزی ایران، برای اولین بار است که در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ که ما بی سابقه ترین […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی