بایگانی برچسب ها: عثمان رحیمی

پيام عثمان رحيمى به شهردار جديد و اعضاى شوراى دور پنجم سقز

اعضاى محترم شوراى اسلامى شهر و جناب آقاى چيا باباميرى شهردار منتخب اكنون كه صلاحديد اعضاى محترم شورا ی بر انتخاب جناب آقاى باباميرى بوده،اينجانب ضمن احترام به رأى منتخبان مردم در شورا، اعلام مي دارم كه هدفم از حضور در بين كانديداها و ارائه برنامه ،پاسخی به محبت ها و درخواست های مردم خوب […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی