بایگانی برچسب ها: عامل نوسانات ارز

۶ عامل تاثیرگذار بر نوسانات اخیر نرخ ارز در ایران

کاهش قابل توجه و ناگهانی ارزش ریال ایران در بازار آزاد بسیاری را غافلگیر کرده است. تحلیل الگوهای رفتاری بازار ارز ایران نشان می دهد که ۶ عامل اصلی برای ارزیابی و درک تحولات اخیر لازم است. عامل نخست، اعمال مابه التفاوت تورم جهانی و سطح تورم داخل ایران است. اگر این مابه التفاوت تورمی […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی