بایگانی برچسب ها: شورای اسلامی سقز

شوراها و مهمترین وظیفه

پس از گذشت چهار دوره و هیجده سال از شروع به کار شوراهای اسلامی در سال ۱۳۷۸ مردم بیشتر با این نهاد مدنی و حوزه اختیارات آن آشنا شده اند،هرچند در ابتدا در میان مجموعه ای از مدیران کشور زیاد پذیرفته نشدند و با کارشکنی هایی مواجه شدند چرا که آن را نهادی ناکارآمد می […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی