بایگانی برچسب ها: شوراهای استانداری کردستان

نشست مشترک مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کردستان با شهردار سقز

نشست مشترک مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کردستان و هیئت همراه با شهردار سقز و معاونین وی جهت واکاوی مسایل و مشکلات شهری مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کردستان و هیئت همراه، شهردار سقز و معاونین شهرداری پس از نشست هم اندیشی جهت واکاوی مسایل شهری از برخی پروژه فعال و در حال […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی