بایگانی برچسب ها: شهرداری ها

عوارض فرآورده هاي نفتی کام شهرداری ها را شیرین خواهد کرد

  در گزارشی که کمیسیون عمران به مجلس شوراي اسلامی تقدیم کرده است و قرار است سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در دستور کار قرار گیرد ، در بندی از این اصلاحات که با عنوان پیشنهادي: اصلاح تبصره (۱۴ )قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ماده واحده- متن زیر به عنوان توضیحات ذیل […]