بایگانی برچسب ها: سرپرست

سرپرست فرمانداری بانه منصوب شد.

سرپرست فرمانداری بانه منصوب شد. بهمن مرادنیا طی حکمی اسماعیل رستم پور را بە عنوان سرپرست فرمانداری بانه منصوب کرد . مرادنیا در حکم رستم پور ابراز امیدواری کردە است ؛ “با توجە بە تجارب ارزشمند شما و با اتکال بە خداوند متعال و بهرە گیری از رهنمودهای مقام عظمای ولایت ” مد ظلە العالی” […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی