بایگانی برچسب ها: سرویس بهداشتی های سقز

اخذ وجه در سرویسهای بهداشتی وسیله کسب و کار عده ای سودجو شده است

به گزارش ده نگی شار: کمتر کسی است که در شهرهای بزرگ با این مورد برخورد نکرده باشد. استفاده از سرویسهای بهداشتی عمومی بدون پرداخت وجه امکان پذیر نیست و اگر وجهی پرداخت نکنی و استفاده کنی مطمئنا کار به دعوا ختم خواهد شد. این مشکل که گریبان کلیه شهرهای بزرگ را گرفته است ، […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی