بایگانی برچسب ها: زمین چمن تختی سقز

بازسازی و بذرکاری زمین چمن تختی با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سقز

زمین چمن تختی روز ۱۲ مهر با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سقز در حال بازسازی و بذرکاری می باشد. گفتنی است بازسازی و بذرکاری زمین چمن تختی با حضور و نظارت مستقیم فرزاد خاکی رئیس اداره ورزش و جوانان وتنی چند ازکارکنان اداره ورزش وجوانان وهیات فوتبال وهمچنین استفاده تجارب وتوانمندی تعدادی […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی