بایگانی برچسب ها: روستای سه رچاوه

روستای سه رچاوه کلکسیونی کمیاب از خدمت رسانی مدیران ناتوان سقزی در حوزه گردشگری/ با گذشت بیش از ۳ سال و افتخار لقب روستاگرد ، نماینده سقز و بانه هنوز به این روستا تشریف فرما نشده است

روستای سه رچاوه کلکسیونی کمیاب از خدمت رسانی مدیران ناتوان سقزی در حوزه گردشگری/ با گذشت بیش از ۳ سال و افتخار لقب روستاگرد ، نماینده سقز و بانه هنوز به این روستا تشریف فرما نشده است اگر تنها یک بار به روستای سرچاوه در محور سقز بوکان رفته باشید، کم کاری و ضعف در […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی