بایگانی برچسب ها: روز بهورز

دوازدهم شهريور ، روز بهورز

تا سالياني نه چندان دور روستاها از ابتدايي ترين ملزومات بهداشتي محروم بودند و بيش از ۴۰ درصد از مرگ هايي كه در كشور رخ مي داد در پنج سال اول حيات كودكان روستايي اتفاق مي افتاد. از اين تعداد مرگ و مير حدود يك ششم از شش بيماري عفوني ديفتري، كزاز ،سياه سرفه، سل، […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی