بایگانی برچسب ها: رفراندوم کردستان

چرا رفراندوم اقلیم کردستان نتیجه عکس داد؟

رناد منصور تحلیل گر مسائل عراق در انستیتو چتم هاوس لندن در تحلیل که در واشنگتن پست منتشر شده نوشت: متحدان خارجی اربیل از عوامل اساسی ایجاد منطقه مستقل کردی به صورت دو فاکتو در عراق بودند و اکنون آنها از دست مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان به دلیل عقب نیانداختن رفراندوم خشمگین هستند. از […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی