بایگانی برچسب ها: دریافت یارانه

نحوه دریافت یارانه بعد از فوت سرپرست خانوار چگونه است؟

هفتاد و هفت مرحله از پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار می‌گذرد و این موضوع همواره در آخر هر ماه مورد توجه بسیاری از خانواده‌های به خصوص اقشار پایین جامعه است؛ زیرا برخی از یارانه بگیران منبع درآمدی جز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ندارند و دلخوش به آن برای امرار معاش هستند. طی چند […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی