بایگانی برچسب ها: خسارلت زلزله

انواع زلزله از نظر بزرگی ریشتر و تاثیرات آنها

زلزله‌های با بزرگی ۱ ریشتر: این زلزله‌ها توسط هیج‌کس احساس نمی‌شوند. یعنی هیچ حرکتی قابل تشخیص توسط انسان در زمین در اثر این زلزله‌ها اتفاق نمی‌افتد. زلزله‌های با بزرگی ۲ ریشتر: تعداد کمی از مردم ممکن است متوجه این لرزه‌ها شوند (معمولاً افرادی که در حالت استراحت و در حالت آرامش هستند یا افرادی که […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی