بایگانی برچسب ها: خبر نگار

رسالت های خبرنگار، جامعه اطلاعاتی و قداست قلم

فردین مصطفایی روزنامه نگار ۱۷مرداد بعنوان “روز خبرنگار ” نامگذاری شده است. با عنایت به جایگاه خبرنگار و فعالیت های اطلاع رسانی در مناسبات ملی و بین المللی، مروری بر اهمیت موضوع، شناخت چالش های فرارو و ارائه چشم اندازهای مناسب در این راستا ضروریست: در نظام نوین جهانی‏، ما در حال عبور از عصر […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی